Utflykt till Skokloster

Årets första utflykt gick till Skokloster med klosterkyrkan och slottet. Det var kallt och friskt i vinden. Men det var en fin tur. 🏰😊❤️

Grunden till slottet började grävas 1654.
1658 var den östra halvan mot sjön i stort sett färdigt till det yttre.

1658 var även den västra delens murar och tak klara.
Då stod de 41.100 kubikmetrarna byggvolym under tak på landets största privatbyggda slott någonsin.

Hit återkommer vi gärna när det är varmare ute och det är möjligt att få gå på rundvandring i slottet och kyrkan.

Klosterkyrkan började byggas på 1240-talet och är en av Sveriges första byggnader i tegel.

Klosterkyrkan sedd från kyrkogården med det Wrangelska gravkoret i bakgrunden på korets södra sida, som troligen stod klart 1639, och klockstapeln till höger från 1743.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *